w życie trzeba się wgryźć

Temat: Materiały od dr Kurek
pytan w tescie bylo 12 np. wartosc godziwa( 4 odp do kazdego pytania),wycena sr trwalych do ksiag rachunkowych,wycena ST do bilansu, do ST nalezą: zwierzęta w cyrku,amortyzacja planowa wartosci firmy zapisana w ciezar: pozostalych przych. op.spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego: do ST,pierwsze zad za 15 punktow, konta byly otworzone i zaksiegowac 3 operacje: faktura vat za sprzedany ST, rozchod ST i jeszcze jakas jedna. z kont przychody minus koszty i powiedziec czy zysk czy stratapytanie do testu: cena nabycia 120 000, cena runkowa 100 000 nowy wlasciciel ma : WNiP 2 zadanie za 10 punktow: obliczyc na planie amortyzacji( narysowana tabelka) amort. degresywna ST o wartosci poczatkowej [xxxxx] a= 20 % wspolczynnik 2testy bylo tyle grup ile ludzi i na wszystko bylo 30 min. ogolnie zadania banalne test podchwytliwy.
Źródło: zarzadzanie2.fora.pl/a/a,344.htmlTemat: księgowania śt
Wersja 02a nie przenosi na konta kosztowe amortyzacji jedorazowej. Dokładnie jeżeli wprowadzam do ew. śr i wnip nowy środek oraz ręcznie wpisuję wysokośc umożenia za dany miesiąc, to taki zapis nie jest przenoszony, a przy okazji rozliczania księgi jest dodatkowo kasowny już istniejący zapis. Dotycz to fk, nie wiem czy też KPIR
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=829


Temat: "Baza klientów" jako WNiP podlegająca amortyzacji.
Nabyte prawa do wiedzy (informacji) handlowej związanej z określonym rynkiem (np. zakup bazy klientów) należy uznać za wartości niematerialne i prawne oraz amortyzować na warunkach określonych w art. 16b ust. 1 pkt 7 updop. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 marca 2010 r. nr IPPB5/423-858/09-3/PS.

[...]Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje znaczenia terminu „know-how”. Oznacza to, że należy posłużyć się słownikową szeroką definicją tego pojęcia. Tym samym w terminie tym mieści się (wbrew stanowisku części podatników) także tzw. know-how nietechniczne. Obejmuje o­no wiedzę organizacyjną lub handlową przydatną nie tylko w procesie produkcji. Do takiego know-how nietechnicznego należy właśnie wiedza o rynku, w której mieszczą się informacje o „relacjach z klientami”. Taka wiedza, jeżeli jest nabyta, nadająca się do gospodarczego wykorzystania i ma przewidywany okres używania dłuższy niż rok, będzie podlegać amortyzacji.[...]

[...]Podobne stanowisko Izba Skarbowa w Warszawie zajęła także we wcześniejszej interpretacji z 29 grudnia 2009 r., nr IPPB5/423-636/09-2/AJ. Także Izba Skarbowa w Bydgoszczy zajmowała analogiczne stanowisko (np. interpretacja z 28 maja 2009 r., nr ITPB3/423-142b/09/DK).[...]

Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=899


Temat: Sprzedaż autorskiego oprogramowanie

a kiedy kasa fiskalna jest wymagana? wyobrażasz sobie na przykłąd Dell Polska sprzedającego na kasę fiskalną?
Widzisz ja czytałam, że jeżeli jest to sprzedaż na płytach jest wymagany fiskal. Nie wiem jak to wygląda aktualnie. Nie rozumiem co niewyobrażalnego jest w tym, że skoro sprzedajesz gotowy produkt to dajesz paragon/fakturkę. Nie jest to umowa o dzieło np. Paragon wystawiony przez program do fakturowania jest de facto tylko rachunkiem. Stąd pytanie.sugeruję poczytać ustawę o podatku dochodowym i ustawę o podatku od towarów i usług (VAT).
W kwestii czego?


co do tego Twojego NIP'u to ja bym ten US skarżył
Jakbym miała te kilka lat doświadczenia więcej wtedy...


co do amortyzacji. Oprogramowanie wchodzi w koszty uzyskania przychodu i trafia do ewidencji środków trwałych jako wartość niematerialna ^^ i się nie amortyzuje. bo jak by to brzmiało o mój Windows wykorzystał się w 50%
Jeżeli oprogramowanie kosztowało mniej niż 3.500zł nie musi trafić do ewidencji środków trwałych a do wyposażenia. Czyli wrzucasz w koszty. Program nie jest również traktowany jako wartość niematerialna i prawna. Możesz go za to amortyzować jak wartość niematerialną i prawną. Jeżeli masz fantazję możesz uznać oprogramowanie wartości poniżej 3,500zł jako środek trwały lub WNiP. Wybór nalezy w tym przypadku do Ciebie. Istenieją również minimalne okresy amortyzacyjne dla WNiP. Zły przykład podałeś bo Windows to system operacyjny, który wchodzi w skład tzw. "komputera".
Źródło: forum.php.pl/index.php?showtopic=132605


Temat: Amortyzacja
Rodzaje (metody) amortyzacji
Liniowa - polegająca na równomiernym rozłożeniu wartości środka trwałego (WNiP) w czasie, czyli zakłada, że użytkowany obiekt zużywa się równomiernie przez cały czas jego eksploatacji - powoduje to, że stawka amortyzacyjna jest stała.
Degresywna - wg tej metody przydatność ekonomiczna obiektu majątku trwałego maleje w miarę jego użytkowania, co przekłada się na fakt, że odpisy amortyzacyjne w początkowych latach użytkowania są wyższe niż w kolejnych. Pozwala to szybciej zaliczyć większą część wartości początkowej obiektu w koszty, co z reguły jest korzystne dla przedsiębiorstwa (ale nie zawsze). Licząc kwotę amortyzacji stawka amortyzacyjna nie ulega zmianie, ale zmienia się podstawa, od której liczymy bowiem liczymy od wartości netto, a więc po pomniejszeniu o dotychczasowe odpisy.
W polskim systemie prawnym obowiązuje specyficzna odmiana tej metody, czasem zwana metodą degresywno-liniową. W tej metodzie odpisów dokonuje się metodą degresywną, ale począwszy od roku, w którym tak obliczona amortyzacja miałaby być niższa od amortyzacji obliczonej metodą liniową, stosuje się metodę liniową,
Naturalna - zakłada, że zużycie obiektu jest jednakowe na każdą jednostkę pracy (np. sztukę, kilogram, godzinę itp.), a więc kwota amortyzacji jest uzależniona od ilości pracy wykonanej w danym okresie czasu.
Progresywna - wg tej metody kwota amortyzacji jest coraz większa z upływem okresu eksploatacji. Wynika to z założenia, że im starszy obiekt, tym wymaga większych nakładów na remonty, naprawy itp., a więc koszt jego eksploatacji się zwiększa. Metoda ta jest korzystna dla firm, które przez kilka początkowych lat, od wprowadzenia środka do ewidencji, ponoszą stratę,
Marży przychodów - np. metoda przychodów netto - zgodnie z tą metodą wartość obiektu majątku trwałego jest amortyzowana proporcjonalnie do osiąganej marży przychodów netto w poszczególnych okresach.
Inwentarzowa (szacunkowa) - polega na oszacowaniu bieżącej wartości danego obiektu i poprzez porównanie tej wartości z wartością na początek okresu, ustala się kwotę amortyzacji przypadającą na dany okres
Wadą tej metody jest duża obiektywność oraz fakt, że wycena podlega bardzo silnie zmianą cen na rynku, co może doprowadzić do nieprawidłowych wniosków,
Grupowa - w tej metodzie amortyzuje się łącznie grupę aktywów o podobnym wykorzystaniu w przedsiębiorstwie, podobnej wartości początkowej i zbliżonym okresie ekonomicznej przydatności. Metoda ta dotyczy z reguły obiektów o niskiej jednostkowej wartości.
Najczęściej wykorzystuje się metody: liniową, degresywną oraz naturalną, natomiast dla obiektów o niskiej jednostkowej wartości również metodę grupową. Pozostałe metody mają zdecydowanie mniejsze znaczenie.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2702


Temat: Materiały od dr Kurek
Jako że grupy co z nią nie mają chciały wiedzieć jak wyglądają kolokwia..

Test przykładowe pytania:
-kontem korygującym jest: np. odp. odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
-przychody ze sprzedaży wyr.gotowych przeksięgowujemy: odp. na konto wynik finansowy ct
-konta kosztów to: odp. konta procesowe (wynikowe)
-odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych księgujemy..
-podział kosztów wg rodzajów wyodrębnia: odp. amortyzację i usługi obce
-saldo dt konta rozliczenie zakupu wynosiło 120tys, po przyjęciu na podst. odpowiedniego dokumentu dostawy o wartości 100tys nastąpiło: odp. zmniejszenie materiałów w drodze o 100tys.
-kategorie kształtujące wynik finansowy to...
-koszty załadunku, transportu itp związane ze sprzedażą zaksięgujemy na koncie: odp. koszty sprzedaży (odpowiednio pytanie o koszty zakupu)
-co oznacza saldo ct/dt konta rozliczenie zakupu...
-wydanie materiałów do zużycia zaksięgujemy na koncie..
-remont maszyn w układzie rodzajowym zaksięgujemy na...
itp.itd. często dobra odpowiedź to: d) żadne

Zadania:
Część kont jest już otworzona, ale liczba wolnych teówek nie musi się zgadzać, z tym co nam na prawdę trzeba
Księgowanie operacji na kontach kosztów rodzajowych/kalkulacyjnych
amortyzacja śt lub wnip/sprzedaż wyrobów/rozchód/konta typu rozrachunki z dostawcami/odbiorcami/rozrachunki z tyt.vat itp. ale nie było żadnych odchyleń

Drugie zadanie dotyczyło wyceny metodami FIFO,LIFO cen przeciętnych i zaksięgować rozchód w zależności czy układ rodzajowy czy kalkulacyjny.

Z pierwszej części materiału jest wszystko wypisane.
Źródło: zarzadzanie2.fora.pl/a/a,344.html


Temat: aport domeny internetowej do spółki cywilnej
Witam
Mam problem z kwalifikacją domeny internetowej.Sprawa wygląda tak:dwie osoby zakładają spółkę cywilna której głównym przedmiotem działalności będzie handel przy użyciu różnych stron internetowych oraz reklama w internecie.Wspólnicy jako wkład chcą wnieść domeny.Domeny te oraz prawa autorskie zostały odkupione od innych podmiotów,nie były ujęte w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych kazdego ze wspólników,nie zostały ujęte w kosztach,zostały kupione na potrzeby tych wkładów.Jest tylko jedna domena która została ujęta w kosztach jednego ze wspólników(jednorazowy koszt).Wszystkie domeny nie są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, a więc nie stanowią "oficjalnych" znaków towarowych.Część z tych domen została wytworzona we własnym zakresie i również nie ujęto ich w ewidencji poszczególnych wspólników.Pytanie moje brzmi:
1)czy te domeny mogą być przedmiotem aportu(MSR kwalifikuje domenę jako świadczenie usług a polskie prawo nie dopuszcza amortyzacji znaków towarowych niezarejestrowanych w urzedzie patentowym)
2)jeśli domeny te mogą być przedmiotem aportu to w jaki sposób je zakwalifikować(wiem ze nie mogą to byc napewno WNiP skoro nie są opatentowane)
3)jeśli mogą być aportem to czy mogą stanowić aport w postaci świadczenia usług (należy wziąć pod uwagę to że domeny te nie istniałyby gdyby nie usługa NASK-u który udostępnia domenę(końcówkę) ".pl" ??Czyli są po części usługą świadczoną na rzecz spółki nie przez wspólnika ale odrębny podmiot(wspólnik udziela tylko prawo do korzystania z nazwy i rejestracji nazwy)?

Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii.Totalnie zaplątałam się w przepisach i interpretacjach.
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=1543


Temat: rachunkowość bankowa - zadania z ćwiczeń
Zad 3 gr. C4

1. Wpływ środków pieniężnych na rach. bież. nostro z tyt. rozliczeń międzybankowych dokonanych przez KIR
a) zlecenie płatnicze uznaniowe otrzymane 75 000
110/501
b) zlecenie płatnicze obciążeniowe wysłane 60 000
110/501
2. przekazanie środków pieniężnych z rach. bież. nostro z tytułu zleceń międzybankowych dokonanych przez KIR
a) zlec. płatnicze uznaniowe wysłane 40 000
501/110
b) zlec płatnicze obciążeniowe otrzymane 45 000
501/110
3. otrzymanie kredytu redyskontowego NBP
a) kwota kredytu 250 000
110/1130
b) potrącone odsetki dyskontowe 1 800
koszty do zapłacenia/1130
4. prowizje i opłaty pobrane przez NBP za operacje przeprowadzone na rachunku 2 600
702/110
5. kredyt lombardowy uzyskany w NBP 300 000
110/1131
6. spłata kredytu redyskontowego 250 000
1130/110
7. rozliczenie odsetek dyskontowych za okres sprawozdawczy 1 800
700/ k-ty do zapłacenia
8. przyjęcie depozytu z rach. bieżącego
a) podm. niefinansowych 200 000
270/271
b) instytucji rządowych i samorząd. 70 000
370/371
9. naliczenie odsetek do zapłacenia na rzecz NBP z tytułu kredytu lombardowego 2 000
700/1191
10. spłata odsetek
a) od kredytu redyskontowego …… 1130/110
b) od kredytu lombardowego …… 1191/110zad. 4

sp.
040 96 000
049 35 000
050 60 000
059 48 000
1100 120 000

1. fa za zakupione WNiP 35 000 040/551
2. zapłata opłat notarialnych związanych z nabyciem WNiP 500
040/1100
3. naliczenie bieżącej amortyzacji WNiP 4 000
755/049
4. przyjęcie przez bank do użytkowania na podstawie umowy leasingu finansowego rzeczowych Akt. Trw. 48 000
050/551
5. bieżące naliczenie amortyzacji aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu 4 600
755/059
6. przekazanie WNiP w leasing operacyjny 22 000
052/040
7. przeksięgowanie dotychczasowych umorzeń WNiP oddanych w leasing oper. 2 000
049/059
8. zakup obcych czeków bankierskich płatność z rach. bierz. nostro 38 000
105/040
9. przekazanie WNiP jako aportu do innych jednostek (wp 40 000)
a) wyksięgowanie dotychczas. Umorzenia 5 200
049/040
b) wartość udziałów otrzymanych za aport 30 000
020/040
c) ujemna różnica pomiędzy wartością akcji a wartością netto WNiP 4 800
770/040
10. zmniejszenie wartości aktywów wskutek wygaśnięcia umowy leasingu WNiP 22 000
040/052
11. przeksięgowanie umorzenia WNiP w związku z zakończeniem umowy leasingu… 059/049

Zad. 5.


1. przyjęcie przez bank na podstawie umowy leasingu fin. Aktywów trwałych 40 000
050/551
2. zakup zagranicznych czeków podróżniczych od klientów banków krajowych – zapłata z ramach rozliczeń międzybankowych 890 000
101/501
3. zakup czeków podróżniczych od emitenta płatnośc realizowana przelewem z rach nostro w NBP 100 000
101/1100
4. dokonanie wpłaty na nabycie akcji z rach. nostro w NBP 450 000
551/1100
5. objęcie akcji po rejestracji sądowej podniesienia kapitału KRS 450 000
020/551
6. opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem akcji zwiększające wartość ceny nabycia – realizacja zapłaty z rach. bież nostro w innym banku 2 000
551/1200 i 020/551
7. przyjęcie do ewidencji aktywów trwałych do zbycia wg wartości kapitału wierzytelności restrukturyzowanej od podm. niefnansowego 100 000
09/240
8. bierzące naliczenie amortyzacji aktywów użytkowanych na podstawie umowy leasingu 20 000
755/059


tu są od razu rozwiązania podane numerami kont i ich stronami
Źródło: wzim.fora.pl/a/a,1966.html